Sinh khí nào cần cung cấp sau thảm họa - Daktra

Sinh khí nào cần cung cấp sau thảm họa

Thảm họa ập đến từ nhiều cách nhưng nặng nhất là thảm họa thiên nhiên, như cháy rừng, động đất, bão lụt. Đây là những thảm họa lớn do sự không quân bình về khí trong môi trường rộng lớn. Con người thường không thể làm gì được với những thảm họa này.

Niềm tin của người Trung Quốc

Người Trung Quốc tin rằng, khi thảm họa thiên nhiên xảy ra, đất đai được làm sạch. Bởi vì tất cả những thứ mang năng lượng âm da bị thảm họa đó quét sạch. Mặc dù mọi thứ phải xây dựng mới lại, nhưng đó là điều tốt đem lại những khi mới trong lành hơn.

3 bước cần làm để loại bỏ vận xui sau một vụ trộm

3 loại khí nào cần tránh

Nhưng đối với những thảm họa do con người tạo ra, năng lượng còn sót lại rất xấu và nguy hiểm. Theo phong thủy, có ba loại khí xấu: khí âm, khi chết chóc và khí hủy diệt. Cả ba loại khí trên đều nguy hiểm, nhưng loại khí hủy diệt là nguy hiểm nhất, nếu không bị quét sạch, nó sẽ tích lũy thành năng lượng âm.

Giải pháp nào giúp vượt qua sau thảm họa

Giải pháp đối với khí chết chóc là trung hòa nó bằng năng lượng dương, biểu hiện dưới hình thức âm thanh, hoạt động và ánh sáng. Đây là ba nguồn năng lượng dương có thể được sử dụng để mang năng lượng đến cho cuộc sống.

Nếu nhà bạn bị bão lụt hoặc hỏa hoạn, thì việc xây dựng lại sẽ mang lại nhiều năng lượng dương. Nhưng khi tai họa ập đến dưới hình thức tai nạn hoặc cái chết, thì phải xua tan khí chết chóc bằng cách sử dụng đèn sáng và âm thanh vui vẻ.

Đặt trên bàn thờ nhiều ngọn đèn sáng sẽ mang đến sự trợ giúp và hồi phục sau thảm họa. Hình thức này có thể thấy ở các nhà thờ ở phương Tây hay các đền thờ phương Đông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *