Phương pháp thúc đẩy tài vận bằng thần tài thổ địa - Daktra

Phương pháp thúc đẩy tài vận bằng thần tài thổ địa

PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨY TÀI VẬN BẰNG THẦN TÀI THỔ ĐỊA

Như phần nội dung trước mà các bạn vừa tham khảo, khi đặt bàn thờ thần tài thổ địa tại Ngũ quý vị, cộng thêm trong nhà tràn ngập âm khí sẽ thu hút cô hồn âm linh. Còn phần nội dung này cũng giảng giải về thần tài thổ địa, nhưng lại thuộc về phương pháp vượng tài.

Trong tinh diệu của bát trạch, tổng cộng có tứ tài tinh, nhưng sức mạnh thúc đẩy tài vận lại khác biệt nhau.

Sinh khí tinh: là thúc đẩy tài vận tinh thứ nhất, lại vừa có thể vượng tài và tụ tài.

Diên niên tinh: là thúc đẩy tài vận tinh thứ hai, vừa có thể vượng tài và tụ tài, nhưng sức mạnh vẫn xếp sau Sinh khí tinh.

Thiên y tinh: là thúc đẩy tài vận tinh thứ ba, là tụ tài tinh, nhưng sức mạnh thúc đẩy tài vận vẫn xếp sau Diên niên tinh.

Phục vị tinh: là thúc đẩy tài vận tinh thứ tư, chỉ có thể giúp cho tài vận được bình an ổn định và có sức mạnh thúc đẩy tài vận yếu nhất.

Hướng đặt bàn thần tài thổ địa

Thần tài thổ địa thu hút quỷ quái khi nào

Muốn cầu cho thần tài thổ địa thúc đẩy tài vận, có thể dựa vào “Sinh khí tinh” và “Diên niên tinh”, khi đặt bàn thờ thần tài thổ địa tại những phương vị này sẽ giúp cho thần tài thổ địa phát huy được bản sắc âm tài thần đế giúp cho bạn thúc đẩy tài vận. Bất kể là phong thủy của nhà ở, cửa hàng, công ty, nhà xưởng đều có thể dựa vào việc thờ cúng thần tài thổ địa tại hai tài vị này để thúc đẩy tài vận, như thế mới phù hợp với “Phương pháp thúc đẩy tài vận của thần tài thổ địa”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *