Xây dựng nhà xưởng đúng phong thủy cần biết - Daktra

Xây dựng nhà xưởng đúng phong thủy cần biết

NHÀ XƯỞNG KỴ THÔI XA ỐC

Thôi xa ốc” (ngôi nhà có hình dạng như chiếc xe đẩy), do đó nhà xưởng trở thành “Thôi xa ốc”. Nó mang ý nghĩa không tụ được tài vận, tức là đầu này kiếm được tiền nhưng lập tức đầu kia lại chi tiêu ngay, nếu tiếp tục kinh doanh sẽ cảm thấy rất vất vả nhưng thu hoạch lại vô cùng ít ỏi, điều này dễ làm cho người chủ thoái chí.

Nếu nhà xưởng của bạn thực sự phạm phải “Thôi xa ốc”, chỉ cần tu sửa lại một chút liền có thể cải thiện. Thôi xa ốc như bị lõm vào, mà chính giữa chủ yếu là nhà xưởng, hai bên trái phải nhô ra một khoảng diện tích nhỏ như khi con người đang dùng hai tay để đẩy xe đi, do đó mới được đặt tên này. Các bạn có thể tham khảo về hình dạng của Thôi xa ốc như trong Hình.

“Khẩu đại pháo” đối diện với cửa hàng khó mà làm ăn

Mẫu nhà xưởng phạm phải” Thôi Xa Ốc”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *