Môn khẩu thổ địa thoái tài vận - Daktra

Môn khẩu thổ địa thoái tài vận

MÔN KHẨU THỔ ĐỊA THOÁI TÀI VẬN

Cách dựa vào “Môn khẩu thổ địa” để thu hút tài vận, đó là cần phù hợp với tiếp thủy cục, tiếp thủy cục còn gọi là nghênh thủy cục để thu thủy vượng tài. Khẩu quyết phong thủy thường nói: “Sơn quản nhân đinh thủy quản tài, thủy quản tài lộc sơn nhân đinh” (tức là núi quản lý nhân khẩu mà nước quản lý tài lộc), cho nên thu thủy tức là vượng tài.

[toc]

Trường hợp phạm phải ” Tống thủy cục”

Khi thờ cúng môn khẩu thổ địa tại “Tống thủy vị”, tình huống sẽ trái ngược với “Tiếp thủy vị” trong phần nội trung trước, tức là sẽ phá hao tài vận, mà công ty và cửa hàng lại kỵ điều này hơn so với nhà ở.

Chẳng hạn như đối với con đường trước cửa của cửa hàng, xe cộ di chuyển từ trái sang phải, đây là Tả thủy đảo hữu cục, khi đó thờ cúng môn khẩu thổ địa ở bên trái của cửa hàng sẽ trở thành “Tống thủy cục”. Giả sử xe cộ di chuyển từ bên phải sang bên trái, đây là Hữu thủy đảo tả cục, khi đó thời cúng môn khẩu thổ địa ở bên phải của cửa hàng sẽ trở thành “Tống thủy cục”.

Nếu muốn thờ cúng môn khẩu thổ địa tại căn hộ hoặc công ty bên trong tòa nhà cao tầng, khi đó cần lưu ý: nếu thang máy ở bên trái của căn hộ hoặc công ty, như thế được gọi là Tả thủy đảo hữu cục, khi đó việc thờ cúng môn khẩu thổ địa ở bên trái của căn hộ hoặc công ty sẽ trở thành “Tống thủy cục”. Nếu thang máy ở phía bên phải của căn hộ hoặc công ty, như thế được gọi là Hữu thủy đảo tả cục, khi đó việc thờ cúng môn khẩu thổ địa ở bên phải của căn hộ hoặc công ty sẽ trở thành “Tống thủy cục”.

Môn khẩu thổ địa thóai tài vận

Môn khẩu thổ địa thoái tài vận

Môn khẩu thổ địa thu hút tài vận

Tống thủy cục là gì?

Mà Tống thủy cục” lại thuộc về thoái tài, cho nên các bạn cần đặc biệt lưu ý khi thờ cúng môn thần thổ địa để tránh phạm phải “Tống thủy cục” này mà dẫn đến việc thoái tài.

Các bạn có thể tham khảo Hình, chuyên gia dùng ví dụ hình vẽ này để phân tích thế nào gọi là Tả thủy đảo hữu cục và Hữu thủy đảo tả cục.

Tống thủy cục

Tống thủy cục

Đối với những căn hộ A, B, E, F như trong hình vẽ, thang máy ở bên trái của chúng, những căn hộ này thuộc về Tả thủy đảo hữu cục, khi đó nếu muốn thờ cúng môn khẩu thổ địa lại nên đặt bàn thờ môn thần thổ địa ở bên phải của những căn hộ này để phù hợp với “Tiếp thủy vượng tài cục”, còn nếu đặt bàn thờ môn thần thổ địa ở bên trái của những căn hộ này sẽ trở thành “Tống thủy cục”.

Đối với những căn hộ C, D, G, H như trong hình vẽ, thang máy ở bên phải của chúng, những căn hộ này thuộc về Hữu thủy đảo tả cục, khi đó nếu muốn thờ cúng môn khẩu thổ địa lại nên đặt bàn thờ môn thần thổ địa ở bên trái của những căn hộ này để phù hợp với Tiếp thủy vượng tài cục”, còn nếu đặt bàn thờ môn thần thổ địa ở bên phải của những căn hộ này đã trở thành “Tống thủy cục”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *