Hướng giường nên sáng không nên tối - Daktra

Hướng giường nên sáng không nên tối

HƯỚNG GIƯỜNG NÊN SÁNG KHÔNG NÊN TỐI.

Trong kinh văn xưa đã nói: “Hướng giường nên sáng không nên tối”, nhưng đối với hướng giường cũng từng phát sinh tranh luận, vậy cái gì gọi là hướng giường? Dựa theo kinh nghiệm của chuyên gia có thể phân biệt như sau:

Hướng giường: phương hướng của đầu giường được xem là hướng giường.

Hướng mặt: khi con người nằm ngủ trên giường, phương hướng của chân được xem là hướng mặt. Vào mỗi buổi sáng, khi mỗi người thức giấc sẽ nhìn về phía trước, do đó được gọi là hướng mặt.

Hướng đầu: khi con người nằm ngủ trên giường, phương hướng của đầu được gọi là hướng đầu. Cho nên “Hướng giường nên sáng không nên tối” để chỉ đầu giường nên hướng về nơi có ánh sáng, không nên để cuối giường hướng về nơi có ánh sáng.

Nhà có dạng tụ tài ốc nên tham khảo

Hướng giường nên sáng không nên tối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *