Cách tìm phương vị đào hoa vận - Daktra

Cách tìm phương vị đào hoa vận

CÁCH TÌM PHƯƠNG VỊ ĐÀO HOA

Cổ thư có nói: “Lập hướng ở Hợi, Mão, Mùi thì thấy Tí thủy; lập hướng ở Tị, Dậu, Sửu thì thấy Ngọ thủy; lập hướng ở Thân, Tý, Thìn thì thấy Dậu thủy; lập hướng ở Dần, Ngọ, Tuất thì thấy Mão thủy là đúng vậy!”

Dương trạch có thể lấy hướng cửa để tìm phương vị Đào Hoa của một phòng nào đó, chẳng hạn như cửa hướng “Hợi”, “Mão” hoặc “Mùi” thì phương vị Đào Hoa ở “Tí”, mà Tí là hướng chính Bắc. Nếu chúng ta đặt một bình hoa hoặc là nuôi cá vàng ở phương vị này thì người trong nhà dễ gặp vận đào hoa. Còn về việc Đào Hoa mang đến điều phúc hay họa, thì phải căn cứ vào phi tinh của nguyên cục mới có thể định được.

Phương pháp thúc đẩy vận đào hoa

Cửa hướng Tị, Dậu hoặc Sửu thì phương vị Đào hoa ở Ngọ, mà Ngọ là hướng chính Nam. Nếu đặt một bình hoa hình dạng hồ lộ ở phương vị này thì người trong gia đình dễ gặp vận đào hoa.

Cửa hướng Thân, Tí hoặc Thìn thì phương vị Đào Hoa ở Dậu, mà Dậu là hướng chính Tây. Nếu nuôi cá vàng ở hướng này thì người trong nhà các gặp vận đào hoa.

Cửa hướng Dần, Ngọ hoặc Tuất thì phương vị Đào Hoa ở Mão, mà Mão là hướng chính Đông. Nếu đặt một bình hoa có cắm hoa đào ở phương vị này – thì người trong nhà dễ gặp vận đào hoa.

Song sơn trong ngũ hành lấy 24 sơn chia ra làm 12 nhóm như sau: Nhâm Tí (Tí), Quý Sửu (Sửu), Cấn Dần (Dần), Giáp Mão (Mão), Ất Thìn (Thìn), Tốn Tị (Tị), Bính Ngọ (Ngọ), Đinh Mùi (Mùi), Khôn Thân (Thân), Canh Dậu (Dậu), Tân Tuất (Tuất), Kiền Hợi (Hợi). 

Nếu cửa hướng Tân thì do Tân Tuất cùng thuộc một chi, cho nên song sơn trong ngũ hành lấy chi Tuất để tính. Hướng Dần, Ngọ, Tuất thì Đào Hoa Mão; mà Giáp Mão lại đồng chị nên hướng Giáp và hướng Mão chính là phương vị Đào Hoa. (Xem hình )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *