Ảnh hưởng của cột điện cao thế đến nhà ở và cách hóa giải - Daktra

Ảnh hưởng của cột điện cao thế đến nhà ở và cách hóa giải

ẢNH HƯỞNG CỦA CỘT ĐIỆN CAO THẾ ĐẾN NHÀ Ở

Ảnh hưởng của cột điện cao thế đến nhà ở

Trong một lần đang ngồi trên xe, chuyên gia đã nghe thấy tin tức nói rằng các nhà khoa học đã nghiên cứu ra được việc những người sống trong ngôi nhà ở gần với cột điện cao thế sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn rất nhiều. Mà xu thế người mắc phải bệnh ung thư cần được điều trị tại thành thị hiện nay lại ngày càng tăng lên, vì thế có thể liên quan đến điều này.

Ảnh hưởng của cột điện cao thế đến nhà ở

Linh thần và chính thần trong phong thủy nhà ở

Cách hóa giải sát khí

Phương pháp phá giải là có thể đặt một đối trận pháp trừ tà ở trong nhà tại phương vị hướng về phía cột điện cao thế, vì trận thế trừ tà có thể khu trừ âm khí, mà sát khí ở trên không đều thuộc về âm khí trong phong thủy, do đó trận pháp trừ tà có thể phá giải sát khí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *