Ảnh hưởng của bảng chỉ đường đối với cửa hàng kinh doanh - Daktra

Ảnh hưởng của bảng chỉ đường đối với cửa hàng kinh doanh

BẢNG CHỈ ĐƯỜNG Ở TRƯỚC CỬA CỦA CỬA HÀNG

Để thuận tiện cho việc chỉ dẫn đường đi, chính phủ Hong Kong đã cho gắn bảng chỉ đường tại các khu vực giao thông khác nhau. Còn để cho người dân có thể biết được vị trí bản thân đang đứng, cho nên chính phủ Hong Kong cũng đã cho gắn bảng tên phố tại các khu vực phố xá khác nhau.

Những bảng chỉ đường và bảng tên phố này vốn vì sự thuận tiện của người dân, nhưng đối với một số cửa hàng mà nói, lại vô tình tạo thành sát khí.

Đối với cửa chính của cửa hàng bị những bảng chỉ đường này xung xạ ngay vào, một là sẽ tổn hại đến sức khỏe của nhân viên trong cửa hàng nó. cũng thuộc về vấn đề “hãn khách” (đuổi khách) sẽ khiến cho việc làm ăn trở nên khó khăn; hai là tính dao động của nhân viên sẽ diễn ra rất mạnh mẽ.

Ảnh hưởng của bảng chỉ đường ở trước cửa hàng

Cột điện ở trước cửa hàng có buôn bán được không

Có hai phương pháp để phá giải sát khí này:

Thứ nhất là, dời cửa chính sang một vị trí khác để tránh bị xung xạ ngay với bảng chỉ đường.

Thứ hai là, treo một chiếc la bàn lên thanh ngang của khung cửa tại cửa chính để hóa giải sát khí.

Trong hai phương pháp này, phương pháp thứ nhất sẽ tương đối tốt hơn, khi phương pháp thứ nhất không thể tiến hành mới chọn dùng phương pháp thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *