Việc lành dữ của phong thủy bát trạch - Daktra

Việc lành dữ của phong thủy bát trạch

VIỆC LÀNH DỮ CỦA PHONG THỦY BÁT TRẠCH

Phong thủy vốn chú trọng đến sự phối hợp giữa lý khí và loan đầu, trong nội dung chương trước đã giảng giải không ít về loan đầu, còn trong chương này sẽ phân tích về lý khí. Phần nội dung này sẽ giảng giải Về phong thủy của Dịch quái bát trạch quái, nói chung thường được gọi tắt là “Bát trạch phái”.
Cái tên “Bát trạch phái” vừa đọc đã biết rằng nó giảng giải về tám phương hướng của ngôi nhà, mà tám phương hướng của ngôi nhà để chỉ tám tọa hướng, chẳng hạn như tọa Đông hướng Tây, tọa Nam hướng Bắc… Phong thủy lấy tọa làm phúc, do đó Đông trạch tức là tọa Đông hướng Tây, Nam trạch tức là tọa Nam hướng Bắc.

Bát trạch phái

Phương pháp trạch mệnh tương phối

Cung và mệnh của mỗi người sẽ sinh ra một dòng khí khác nhau khi kết hợp với 8 hướng của một ngôi nhà sẽ tác động tích cực hoặc tiêu cực khác nhau. Có thể tốt với người này nhưng xấu với người khác.

Ý nghĩa của việc vận dụng phong thủy bát trạch đó là dựa vào cung mệnh và các hướng Bát trạch để chọn hướng nhà cũng như hướng của các công trình phụ trong nhà, lối đi, giếng nước,…Để gia chủ có cuộc sống an lành, hạnh phúc và thu tài lộc vào nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *