Bí quyết bài bố tinh bàn trên bàn tay - Daktra

Bí quyết bài bố tinh bàn trên bàn tay

BÍ QUYẾT BÀI BỐ TINH BÀN TRÊN BÀN TAY

“Bài sơn chưởng quyết” là bí quyết sử dụng các ngón tay làm đại biểu cho các cung vị khác nhau, khi bạn không có giấy bút thì có thể dùng bàn tay để tính toán.

Thời kì đầu “Bài sơn chưởng quyết” ở dạng như sau (Xem hình)

Bài sơn chưởng quyết thời kì đầu

Phương pháp bài bố bàn phi tinh Huyền Không

Bài bố theo chiều thuận từ Nhất (1) đến Cửu (9), ngón trỏ đại biểu cho Khảm Nhất hướng Bắc, Khôn Nhị hướng Tây Nam, Chấn Tam hướng Đông, Tốn Tứ hướng Đông Nam; ngón giữa đại biểu cho cung giữa (trung cung); ngón áp út đại biểu cho Kiền Lục hướng Tây Bắc, Đoài Thất hướng Tây, Cấn Bát hướng Đông Bắc, Li Cửu hướng Nam. Thuận chiều kim đồng hồ là bay thuận, ngược chiều kim đồng hồ là bay nghịch.

Về sau phát triển thành dạng lấy các đốt ngón tay đại biểu cho 8 hướng và cung giữa như hình dưới đây.

 

Bài sơn chưởng quyết về sau

Huyền không phi tinh và 24 sơn

Chữ “bài” trong “Bài sơn chưởng quyết” là chỉ quỹ tích bài bố của Tử Bạch cửu tinh trong Lạc Thư, còn chữ “sơn” là chỉ 24 sơn, chữ “chưởng” là chỉ các ngón tay của bàn tay. 

Lấy các ngón tay đại biểu cho phương vị, rồi lấy quỹ tích Lạc Thư để lần lượt bài bố các sao, phương pháp này được gọi là “Bài sơn chưởng quyết”.

Ví dụ như: Vận 9, sơn Tí hướng Ngọ, lấy bàn tay đại biểu cho cửu cung (9 cung).

Đốt trên của ngón giữa là hướng Nam (phương Li) bao gồm Bính, Ngọ, Đinh; đốt dưới là hướng Bắc (phương Khảm) bao gồm Nhâm, Tí, Quý.

Lấy số “9” của vận bàn cho vào cung giữa (đốt giữa của ngón giữa), bay theo chiều thuận.

Sơn bàn lấy số “5” của vận tình phương tọa cho vào cung giữa (đốt dưới của ngón giữa), rồi bay theo chiều nghịch.

Hướng bàn lấy số “4” của vận tinh phương hướng cho vào cung giữa (đốt trên của ngón giữa), bay theo chiều thuận. (xem hình)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *