Liên lệ thủy là gì? - Daktra

Liên lệ thủy là gì?

LIÊN LỆ THỦY

Khoảng thời gian trước, chuyên gia đã xem phong thủy cho một ngôi nhà mà phía sau có một hồ bơi, phía trước lại còn có một công viên. Trong thời đại ngày nay, đây thực sự là một ngôi nhà có hoàn cảnh đẹp, vì hồ bơi hướng về biển, phù hợp với bố cục cát lợi sơn hoàn thủy bao.

Nhưng kể từ khi chủ nhà dọn vào ngôi nhà đó, người trong nhà thường xuyên bị bệnh, khi thì huyết áp có vấn đề, khi thì phổi có vấn đề, cuối cùng khi mời chuyên gia đến xem phong thủy mới phát hiện ngôi nhà này đã phạm phải “Liên lệ thủy”. Cho rằng dương trạch kỵ phạm phải “Liên lệ thủy”. “Liên lệ thủy” có hình dạng giống như hai giọt nước mắt.

Nếu mỗi bên trái phải ở trước cửa đều có một cái hồ nước, như thế đã phạm phải “Liên lệ thủy” (xin tham khảo Hình). Ngoại trừ ngôi nhà tại vịnh Nước Sâu, chuyên gia còn xem phong thủy cho một số ngôi nhà bình thường tại vườn Khang Lạc, núi Cửu Đỗ đều phạm phải loại sát khí này. Cho nên nếu là ngôi nhà có hình thức bình thường, không nên xây hồ cá bên trái hoặc phải tại trước cửa nhà, cũng như không nên xây một cái hồ cá lớn tại trước cửa nhà rồi sau đó xây một cây cầu bắc qua nó, như thế cũng xem như đã phạm phải “Liên lệ thủy”.

Ám tiễn sát là gì? Ảnh hưởng như thế nào đến nhà ở

Ngôi nhà này đã phạm phải liên lệ thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *